Myśli św. Ludwiki de Marillac

Ilustracje kolażowe do myśli św. Ludwiki. Spotkanie 16 marca 2013 r.

4 Zdjęcia

Portret człowieka

według słów Pisma świętego

3 Zdjęcia

Oddać życie

Co jest najważniejsze i największe, za co warto życie dać? Dzieło młodszej grupy powstałe na spotkaniu 9 lutego br.

1 Zdjęcia

Nasi Patronowie

Prace nadesłane na konkurs pt. "Oblicze mojego Patrona"

5 Zdjęcia

Stworzenie świata

Pierwszy rozdział Pisma Świętego, dokładnie Księgi Rodzaju, widziany oczyma Wincentyńskiej Młodzieży z Laskówki

7 Zdjęcia

 

KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM

Kościół naszym domem