Wszystko zaczęło się w Paryżu…

W 1830r, w kaplicy przy Rue du Bac podczas jednego z objawień, Maryja ujawniła św. Katarzynie Laboure swoje pragnienie:

„Pragnę, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi”.

Pragnienie to miał wypełnić spowiednik św. Katarzyny, ks. Aladel. On także miał zająć się misją wybicia Cudownego Medalika. Młoda siostra Katarzyna często powtarzała:

„Najświętsza Panna chce, aby ksiądz założył Stowarzyszenie, któremu przyrzeka wiele łask. Ksiądz będzie jego założycielem i dyrektorem”.

Jednak na powstanie stowarzyszenia trzeba było poczekać. Pierwsza wspólnota powstała w Beaunne w 1838r. W 1845r powstała pierwsza grupa w Paryżu. Ks. Aladel czuwał nad formacją młodych. Wydał nawet książeczkę zawierającą statut i regulamin Stowarzyszenia. W 1847r. Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Etienne, udał się do Ojca Świętego Piusa IX, z prośbą o zatwierdzenie Stowarzyszenia Dzieci Maryi i odpusty z nim związane. Tego samego roku papież zatwierdził wspólnotę. W krótkim czasie Dzieci Maryi zaczęły działać w całej Francji i innych krajach, gdzie posługę pełnili Księża Misjonarze i Siostry Miłosierdzia. Znakiem rozpoznawczym Stowarzyszenia Dzieci Maryi stał się Cudowny Medalik, a hasłem wybite na nim słowa:

„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

cudowny2

Stowarzyszenie dzisiaj

Obecne jest na wszystkich kontynentach. Europa jest jego kolebką, to tutaj się ono zakorzeniło, zdobyło najwięcej doświadczenia, podejmuje nowe wyzwania. W Afryce stowarzyszenie stawia pierwsze kroki, grupy są młode, ale pełne życia, mimo ich ubóstwa i niepewności. W Azji działalność jest ograniczona, ale grupy są liczne i pełne miłości do Maryi. Ameryka jest nadzieją nie tylko stowarzyszenia, ale i całego Kościoła. Tutaj wspólnoty mają własną Radę Międzynarodową, wydają Biuletyn Kontynentalny i spotykają się na spotkaniach misyjnych. Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej jest obecne w 62 krajach na całym świecie.

W 2005r. w Paryżu odbyło się II Zgromadzenie Generalne JMV, pod hasłem: „W świetle naszej świeckiej, maryjnej i wincentyńskiej duchowości, wspólnie podejmujemy misję”. Tam rozpoczął swoją działalność nowy Zarząd JMV z przewodniczącą Yasmine Cajuste z Haiti. Działający od 1999r Międzynarodowy Sekretariat JMV z siedzibą w Madrycie, od 2006r. pracuje w nowym składzie. Sekretariat zajmuje się: archiwami, komunikacją, administracją i relacjami z Rodziną Wincentyńską, animacją oraz formacją.

W 2010r. w Lizbonie III Zgromadzenie Generalne ponownie wybrało Yasmine Cajuste na przewodniczącą JMV. Jest to jej druga i zarazem ostatnia kadencja, która trwać będzie do 2015r.

 wspólnota z Laskówki

Jak to się zaczęło w Polsce?

Na Polską ziemię ziarno miłości Niepokalanej zostało wsiane za sprawą s. Łucji Borowskiej we Lwowie w 1852r. to ona założyła pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Dzieci Maryi, które trwa od 161 lat mimo wielu burz dziejowych. W 1999r, po opracowaniu Statutu Międzynarodowego, okazało się konieczne dostosowanie do niego zasad działalności w kraju. Opracowany nowy statut został zatwierdzony przez O. Gen. Roberta Maloney’a w styczniu 2000r i zgodnie z nim zwołano w październiku tego samego roku I Zgromadzenie Krajowe w Częstochowie. II Zgromadzenie Krajowe odbyło się według tych samych zasad i tam też dokonano wyboru Zarządu Krajowego z przewodniczącym Łukaszem Ziębą.
W 2010r. miało miejsce już III Zgromadzenie Krajowe, podczas którego wybrano obecnie działający Zarząd Krajowy z przewodniczącą Aleksandrą Żołyńską .
Obecnie Młodzież Maryjna w Polsce liczy około 1000 członków .

DZIECI MARYI_LWOW2

źródło:http://www.mlodziezmaryjna.pl/wordpress/?page_id=304